Systemy prawne w Polsce

Prawo

Polskie prawo, jakie obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej działa na podstawie systemu prawnego kontynentalnego. Na ukształtowanie tego systemu miało ogromny wpływ prawo niemieckie jak i również prawo francuskie. Polskie prawo zgodnie z artykułem 87 Konstytucji Rzeczpospolitej Polski, mówi, że źródłami powszechnie obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej są: Konstytucja, ustawy, ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia oraz akty prawa miejscowego – gdzie są to akty, które działają na obszarze organów, które je ustanowiły. Oprócz źródeł prawa powszechnie obowiązującego, wyróżnia się także źródła prawa wewnętrznie obowiązującego. Tymi aktami są przede wszystkim uchwały i zarządzenia. Polskie prawo jest publikowane w Dzienniku Ustaw oraz w Monitorze Polskim.

Ciekawostki polskiego prawa karnego

Obok nich istnieją również instytucje zajmujące się publikowaniem aktów ogłoszonych, między innymi jest to: Internetowy System Aktów Prawnych prowadzony przez Kancelarię Sejmu – gdzie dostęp do nich jest bardzo łatwy i w każdej chwili można skorzystać z różnego rodzaju aktów prawnych i dostęp do nich jest darmowy, jak i różne specjalistyczne wydawnictwa prawnicze. Zgodnie z artykułem 175 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej polskie prawo< egzekwowane jest w wymiarze sprawiedliwości, gdzie sprawowane jest przez Sąd Najwyższy, sądy powszechne, sądy wojskowe oraz sądy administracyjne. System sądowy można podzielić na podmiotowy i przedmiotowy. Podmiotowy dotyczy systemu sądowego, natomiast przedmiotowy mówi o tym, że sądy w Polsce dzielą się wydziały.