Czym są nieruchomości komercyjne?

Nieruchomości

Rynek nieruchomości w Polsce z każdym rokiem obfituje w coraz większą liczbę m2, a także przeprowadzonych w tym zakresie transakcji. Niecały rok temu obrót na rynku nieruchomości komercyjnych wyniósł ponad 4,6 mld euro – zgodnie z raportem firmy EY. Taki sukces ugruntowuje tylko pozycję Polski w Środkowo-Wschodniej Europie i czyni nas liderem w branży nieruchomości komercyjnych. Jednak mimo tak rosnącej popularności tego typu nieruchomości i przybywających z każdym rokiem nowych powierzchni komercyjnych – wciąż pewne pojęcia nie są do końca uściślone.

Co to jest rynek nieruchomości komercyjnych?

Zacznijmy od zupełnych podstaw. Określenie „komercyjne” w pierwszym momencie przywodzi na myśl „zysk”. Jest to jak najbardziej poprawny tok rozumowania, ponieważ mimo braku ustawowej definicji „komercji”, to w słowniku języka polskiego figuruje ona jako „działalność przynosząca dochód”. Jednak definicja „nieruchomości komercyjnych” nie jest tak jasna jak mogłoby się wydawać.

Według H. Gawron (1955) rynek ten obejmuje nieruchomości stanowiące dochód z tytułu wynajmu. Takie podejście do zagadnienia wyklucza z kręgu nieruchomości komercyjnych hotele, czy stacje benzynowe, które generują dochód w portfelu właściciela, ale niekoniecznie pochodzący z najmu. Dlatego definicja zawarta w „The Dictionary of Real EstateAppraisal” (Słownik oceny nieruchomości) poszerza to określenie o wszystkie powierzchnie przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. W tym wypadku do grona nieruchomości komercyjnych kwalifikuje się m.in. magazyny, banki, biurowce. Czy ta definicja rzeczywiście pozwala na uwzględnienie wszystkich nieruchomości generujących zyski?

Definicją o najszerszym spektrum kwalifikacji nieruchomości jest zdecydowanie ta proponowana przez Lipińskiego (eksperta WGN – największego polskiego koncernu obrotu nieruchomościami) w czasopiśmie branżowym „Nieruchomości”. Zakłada ona, że nieruchomość komercyjna pozwala na uzyskanie przychodu na drodze jej użytkowania bądź z tytułu własności. To wyjaśnienie łączy w sobie obie poprzednie definicje i tym samym zalicza do nieruchomości komercyjnych także wszystkie lokale usługowo-handlowe, rekreacyjne i wypoczynkowe, a także przemysłowe.

Rodzaje nieruchomości komercyjnych

Pozostając w tematyce definicji związanych z obszarem nieruchomości komercyjnych można wyróżnić trzy podstawowe kategorie tychże nieruchomości: biurowe, usługowe i handlowe.

Nieruchomości biurowe – budynki i lokale, w których odbywana praca nie ma związku z produkcją i sprzedażą.

Nieruchomości usługowe – to m.in. parkingi, lokale gastronomiczne, hotele, prywatne szpitale i przychodnie, a także wszelkiego rodzaju powierzchnie magazynowe.

Nieruchomości handlowe – zarówno pojedyncze lokale jak i duże centra czy „miasteczka” handlowe.

Artykuł powstał we współpracy z firmą projektowo-wykonawczą – Forbis Group – Design & Build