Centralna informacja o rachunkach bankowych

przez | 4 grudnia 2019

Centralna informacja o rachunkach bankowych

Centralna informacja o rachunkach bankowych (CIoRB) – co to jest, czym się zajmuje, w jakich sytuacjach może nam pomóc?

W usłudze centralnej informacji o rachunkach bankowych uczestniczą polskie banki oraz Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – tzw. SKOK-i.

Dane gromadzone w zasobie to rozwiązanie umożliwiające dostęp do informacji o rachunkach osób zmarłych, „zapomnianych” rachunkach osób fizycznych oraz rachunkach osób wskazanych przez sąd, komornika, policję lub inne uprawnione organy.

Przeważnie spadkodawca informuje osoby spokrewnione o zakresie przekazania w spadku, nie ukrywając przed nimi, że sporządził niezbędny testament.

Jednak życie często nie jest aż tak oczywiste, jak byśmy chcieli.

PRZYKŁAD: został sporządzony zapis, ale nikt nie został o tym poinformowany. W takiej sytuacji – nie domyślając się, że testament istnieje – inne byłoby działanie spadkobierców.

Notariusze nie mają obowiązku analizować zamieszczanych nekrologów i szukać spadkobierców zmarłego.

Wówczas z pomocą przychodzi rejestr testamentów, istniejący od 2011 roku, który wskaże notariusza, u którego sporządzono testament.

Okazując w dowolnej kancelarii notarialnej odpis aktu zgonu, uzyskamy informację o sporządzonych i zarejestrowanych testamentach spadkodawcy lub o ich braku.

A ponieważ jednym co przeważnie dziedziczymy są pieniądze, zdeponowane na rachunkach bankowych dlatego ważnym jest, aby osoba posiadająca tytuł prawny do spadku po właścicielu rachunku, albo poszukująca własnych rachunków, mogła uzyskać kompleksową informację ze wszystkich banków i SKOK-ów.

Co w tym zakresie umożliwi jej złożenie jednego wniosku w dowolnym banku lub SKOK-u działającym w Polsce.

Centralna informacja o rachunkach bankowych (CIoRB) umożliwia:

1. Właścicielowi rachunku będącemu osobą fizyczną oraz członkowi SKOK – odszukanie własnych rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.

2. Osobie, która uzyskała tytuł prawny do spadku po posiadaczu rachunku lub tytuł prawny do spadku po członku SKOK. Odszukanie rachunków osoby zmarłej (spadkodawcy), w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.
3. Uprawnionemu organowi i instytucji, o których mowa w zapisach prawa bankowego. Odszukanie rachunków osoby, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.

4. Gminie, po uzyskaniu informacji z przepisów prawa bankowego, z której wynika, że posiadacz rachunku zmarł. Odszukanie rachunków osoby zmarłej, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.

5. Zarządcy sukcesyjnemu z przepisów prawa bankowego oraz o SKOK. Odszukanie rachunków osoby zmarłej, w tym rachunków bankowych oraz imiennych rachunków członka SKOK.

6. Dostawcy – w przypadku przepisów ustawy o usługach płatniczych – skierowanie zapytania o rachunki.

7. Dostawcy będącym bankiem lub SKOK-iem. Na podstawie wniosku dostawcy z ustawy o usługach płatniczych, z wyłączeniem Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej lub na podstawie wniosku podmiotu z stosownych przepisów prawnych skierowanie zapytania o rachunki.

Centralna informacja o rachunkach bankowych

Jak działa CIoRB?

Centralna informacja przyjmuje od wszystkich banków, SKOK-ów i innych organów i instytucji zapytania o rachunki osób zmarłych i zapomniane rachunki osób fizycznych.

CIoRB przesyła zapytania do wszystkich banków i SKOK-ów. Następnie przyjmuje również odpowiedzi od wszystkich banków i SKOK-ów.

Sporządza zbiorcze informacje w oparciu o informacje przekazane przez banki i SKOK-i i przekazuje zbiorcze informacje do banków i SKOK-ów zwrócone z zapytaniem.

I tak zbiorcza informacja zawiera wskazanie Banków i SKOK-ów, które prowadziły albo prowadzą rachunek, numer rachunku, informację czy jest on nadal prowadzony, czy jest to wspólne konto bankowe oraz informację o umowach rachunku bankowego rozwiązanych albo wygasłych z przyczyn określonych w prawie bankowym.

Jednak nie zawiera ona danych dotyczących rachunku. Uzyskanie ich jest możliwe wyłącznie w placówce banku lub SKOK-u, w którym rachunek jest prowadzony.

Interesuje Cię rachunek bankowy, do którego komornik nie ma dostępu? Czy taki ROR w ogóle istnieje? Ciekawe informacje na ten temat można przeczytać na stronie https://rankingkont.org/konto-bez-komornika/